XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS

Fashion
Featured
 • Featured
 • Man
 • Woman

KUŞKUNUN ÖTESİ

“Şam’dan çok önemli mesaj… Adı Said Bin Amr… Mayıs ayı sonunda kenti terk ettiği söyleniyor… Tehlikelidir ve derhal nötralize  edilmesi gerekir… MİT’in Operasyon Başkanlığı bu mesaj üzerine harekete geçer. Suriyeli ajanın hedefi, beş yıl önce emekliye sevk edilmiş bir istihbarat memurudur.” Unutulmaz romanların yazarı Osman Aysu’dan soluk kesen bir başyapıt daha…

MATEMATİK VE ÖĞRETİMİ

İyi bir öğretim için dersteki matematiksel çıkarımları anlamak da yetmez. Öğrencilerin kendilerinin matematiğin çalışma yöntemine uygun olarak mantıksal çıkarım zincirlemelerini düşünebilmeleri gerekir. Amaç, yaratıcı güçler yetiştirmek ve matematik öğretimi aracılığıyla onlarda düşünsel ve davranışsal değişiklikler oluşturmaktır. Matematik, kuramsal ve genel oluşuyla bilimlerin bulgularından yararlanarak evreni kavrama çabası içinde bulunan Felsefeye yakındır.

Şirket Kuruluşları

Ferdi teşebbüsler, tüzel kişiliği bulunmayan, üçüncü kişilere karşı ortakların sınırsız sorumlu olduğu bir teşebbüs türüdür. Ferdi teşebbüslerde teşebbüsün özsermayesi şirket sahibince finanse edilmektedir. Ferdi teşebbüslerde teşebbüsün özsermayesi yükseltilmek istenildiğinde aşağıdaki alternatifler söz konusu olur:
-Özsermayenin kendi kişisel varlığından yapılacak katkılarla artırılması,
-Özel bir ortaklığın alınması,
-Komanditer bir ortak alınarak komandit bir şirket kurulması,
-Sınırsız sorumlu bir ortak alınarak bir kollektif şirketin kurulması.

BİYOFİZİĞE GİRİŞ

Çevremize baktığımızda, her nerede olursak olalım küçücük de olsa bir canlıyla mutlaka karşı karşıya geliriz. Fakat hiçbir zaman bu canlıların nasıl hayatta kaldıklarını, nasıl yaşam mücadelesi verdiklerini düşünmeyiz. Örneğin “pire”… Çıplak gözle bile zor görebildiğimiz bu yaratık, mükemmel bir savunma ve yaşam mekanizmasına sahiptir. Canlı organizma, çeşitli birimlerin bir biyolojik sistemde birbirileriyle uyum içinde çalışmaları olarak tanımlanabilir. Biyolojik davranışlarını fizik prensipleriyle ve kanunlarıyla açıklayan bir bilim dalı olarak biyofizik doğmuştur.

XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS LOAD MORE PAGINATION

Electrocnics
Featured
 • Featured
 • Headphones
 • Mobile

Üniversite Yanıyor

Zeynep Hanım Konağı uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesini ve Fizikokimya Enstitüsünü çatısı altında barındırmıştır. Ta ki II. Dünya Savaşının dehşet saçan günlerinde tarih sahnesinden sonsuza denk silinmesine yol açan korkunç yangına kadar. Yangın sonucunda üniversite kurumunun ve ülkemizin uğradığı zarar çok büyük olmuştur. Ancak olay sıradan bir yangın gibi görünse de bu olayı biraz kurcalayınca çok sayıda kuşku ortaya çıkmıştır.

İşte bu kitap, dönemin önemli bir mekanı olan Konak ile onun tarih sahnesinden oldukça üzücü bir şekilde çekilmesi ile ilgili olan ulaşılabilen belge ve bilgileri bira araya getirmiştir. Ayrıca Yazarlar kitapta Zeynep Hanım Konağı’nın bazı görsel ve yazılı malzemelerine yer vermiş ve okuyucusunu tarihte bir yolculuğa çıkarmıştır.

Deniz Deniz

Deniz… Deniz…-Orhan Kazbek Özgürleşmek ve özgürleştirmek için yola çıkanların yanında yer alan bir çalışma: Deniz… Deniz….
Akarsu oluşumunda yeraltında toplanan suların bir kaynaktan yeryüzüne ulaşması gerekir. Ya da yağmur yüklü bulutlardan damla damla yere inen suyun, toplaşıp önce derecikler, sonra nehirlere oradan da denize varan bir serüvenden geçmesi.
Bu serüvende süre kısa olursa sel felaketine dönüşür. Etrafını yıkar geçer gider. Üzücüdür. Ama yavaş yavaş toprağın kabul edeceği kadar dengeli olursa da verimliliğe neden olur.
Her akarsu sonunda denize ulaşır sanıyorum. Denizler okyanusları oluşturur. Yeryüzünün çok büyük bir kısmı sularla kaplıdır.
Dilimizde bir olayı sindire sindire, yavaş yavaş oluşumunu anlatmak için damla damla kavramı kullanılır. Genellikle gerçek anlamından az çok sıyrılarak ilgi çekici anlam taşır bu. Anlatıma güzellik, çekicilik, canlılık katar. Mecaz anlamlı, gerçek anlamlı, mastarla bitenleri de vardır.

XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS ARROWS PAGINATION

Jewellery
Featured
 • Featured
 • Earrings
 • Rings

BİYOFİZİĞE GİRİŞ

Çevremize baktığımızda, her nerede olursak olalım küçücük de olsa bir canlıyla mutlaka karşı karşıya geliriz. Fakat hiçbir zaman bu canlıların nasıl hayatta kaldıklarını, nasıl yaşam mücadelesi verdiklerini düşünmeyiz. Örneğin “pire”… Çıplak gözle bile zor görebildiğimiz bu yaratık, mükemmel bir savunma ve yaşam mekanizmasına sahiptir. Canlı organizma, çeşitli birimlerin bir biyolojik sistemde birbirileriyle uyum içinde çalışmaları olarak tanımlanabilir. Biyolojik davranışlarını fizik prensipleriyle ve kanunlarıyla açıklayan bir bilim dalı olarak biyofizik doğmuştur.

Devlet Baba, Tabiat Ana

“Tek tek kişilerin, ve kişilerin bir araya gelmesi ile oluşan makro-kişilerin (grup dense yanlış olmaz) ruh durumları arasındaki örtüşmeler, ilişkiler, benzerlik ve ayrılıklar, makro ruh durumlarıyla ilgili yazılara kaynaklık ediyor.

“Makro”-kişiler: doğal olarak (ailede olduğu gibi), bir şeyler öğrenmek için (okulda olduğu gibi), yönetmek için (siyasi gruplarda olduğu gibi), kazanmak için (takımlarda olduğu gibi), kar ederek üretmek için (şirketlerde olduğu gibi), bir çok kişinin rengi bir araya geldiğinde ortaya çıkan renkleri taşırlar. Hem kendi renkleri, hem de kendi renklerini içeren ama ona hiç benzemeyen renklerdeki ruh durumları içinde hareket ederler.”

“…yazılar da, kişiler gibi, tek tek olduklarından farklı oluyorlar, bir kitap olarak bir araya geldiklerinde. Hem kendi içeriklerini koruyorlar, hem de kitabın bütününün içeriğine katılıp farklılaşıyorlar. Derleme deneme kitaplarını o yüzden seviyorum.”

Yazılar ne hakkında? Sevmek ve sevilmek; yönetmek ve yönetilmek; deprem ve diğer felaketler; yaşlanmak ve gençleşmek; dövmek ve dövüşmek; yoksulluk ve üzüntü; intihar ve umut; gezip-tozmak; yiyip-içmek.

HARD ROCK MASS & COAL STRENGTH

Ergin ARIOĞLU, Prof.Dr. Eng., Yapı Merkezi R&D Depart-ment, İstanbul-TÜRKİYE Nuray TOKGÖZ, Assist. Prof. Dr. Eng., Istanbul University, Enginnering Faculy, Mining Enginnering Dept, İstanbul-TÜRKİYE This book provides a background and an empirical approach to basic design of hard-rock/coal pillars in room-and-pillar mines, and stimulates more advanced studies. This is accomplished in “four concise parts”, and the inclusion of “many solved numerical problems based on actual laboratory and field observations” throughout the book illustrate how the interpretations and evaluations of tests results can be applied to engineering analysis, and how the mining engineer can tackle design for mines where pillars are employed. Specific attention is devoted to the behavior of pillars. In this way the book brings together the mechanics and engineering practice of the topic to demonstrate how pillars can be dimensioned safely and economically. To assist the reader, “a number of Appendices” are included that summarize relevant topics. This book should be of great interest to practicing mining engineers who are involved in the design of underground coal/hard-rock mines using the room-and-pillar method. It will also be useful for engineers engaged in numerical modeling aimed at selecting appropriate values for the mechanical properties contained in mine models. It is our hope that teaching staff, research engineers and graduate students will also benefit from the information contained in this publication. The book contains both 63 tables and 116 figures as well as 232 references.

Üst ve Alt Yapılarda Beton Karot Deneyleri ve Değerlendirmesi

Beton teknolojisinde mühendisliğin temel inceleme konularından biri olmuş ve hala da devam eden çabalarda, şu soruların yanıtları hep aranmış ve aranmaktadır: 1- Üretilen betonun yapı içindeki (yerindeki) dayanımı nedir? 2- Beton nitelik üretiminde kullanılan standart örneklerin (silindir veya küp) laboratuvar dayanımlarının betonun yerindeki dayanımı ile korelasyonu nedir?

Bu sorulara yanıt bulmada yardımcı olmak üzere hazırlanan kitap, aynı zamanda konusunda Türk Mühendislik literatüründe “ilk olma” özelliği taşımaktadır.

XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS CAROUSEL

Watches
Featured
 • Featured
 • Quartz
 • Automatic