WOOCOMMERCE

5 STARS PRODUCTS

Products with all positive feedbacks

Dünden Bugüne İNSAN VE İNSANLAR

Güncelleştirme ve revizyonu yaparken, temel bir ilkeyi gözettik. O da yenilikleri yansıtırken, geçerli özü de koruyarak birikimli bir gelişmeyi ortaya koyma gereğidir. İnsan bilimlerinde gelişme süreci birikimli olmalıdır. Yeni bulgu ve kuramların, var olanlardan yararlanarak, onların üstüne inşa edilmesi beklenir. Bu nedenle sadece moda olan güncel konulara eğilip daha önce yapılanları göz ardı etmek, birikime yeterli katkı sağlamaz. Zaman içinde geçerliği saptanan bilgiler bilimin temelini oluşturur. Böylece güncel kavram ve araştırmalarla klasik olanların zaman içinde bütünleştirilmesine çalışılmıştır. Bu kitaptaki önemli bir yaklaşım, her konunun kültürel bir çerçeve içinde de irdelenmesidir. Okuyucunun, farklı kültürel ortamlarda elde edilen farklı bulgular konusunda en azından genel olarak bilgilendirilmesi gerekir. Böyle bir bilgilendirme, okuyucunun konuları bir kültür süzgecinden geçirmesine ve örneğin Türkiye’de ayni bulguların bulunup bulunmayacağını düşünmesine yardımcı olur.

Üst ve Alt Yapılarda Beton Karot Deneyleri ve Değerlendirmesi

Beton teknolojisinde mühendisliğin temel inceleme konularından biri olmuş ve hala da devam eden çabalarda, şu soruların yanıtları hep aranmış ve aranmaktadır: 1- Üretilen betonun yapı içindeki (yerindeki) dayanımı nedir? 2- Beton nitelik üretiminde kullanılan standart örneklerin (silindir veya küp) laboratuvar dayanımlarının betonun yerindeki dayanımı ile korelasyonu nedir?

Bu sorulara yanıt bulmada yardımcı olmak üzere hazırlanan kitap, aynı zamanda konusunda Türk Mühendislik literatüründe “ilk olma” özelliği taşımaktadır.

Üniversite Yanıyor

Zeynep Hanım Konağı uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesini ve Fizikokimya Enstitüsünü çatısı altında barındırmıştır. Ta ki II. Dünya Savaşının dehşet saçan günlerinde tarih sahnesinden sonsuza denk silinmesine yol açan korkunç yangına kadar. Yangın sonucunda üniversite kurumunun ve ülkemizin uğradığı zarar çok büyük olmuştur. Ancak olay sıradan bir yangın gibi görünse de bu olayı biraz kurcalayınca çok sayıda kuşku ortaya çıkmıştır.

İşte bu kitap, dönemin önemli bir mekanı olan Konak ile onun tarih sahnesinden oldukça üzücü bir şekilde çekilmesi ile ilgili olan ulaşılabilen belge ve bilgileri bira araya getirmiştir. Ayrıca Yazarlar kitapta Zeynep Hanım Konağı’nın bazı görsel ve yazılı malzemelerine yer vermiş ve okuyucusunu tarihte bir yolculuğa çıkarmıştır.

KATMERLİ BELA

“Bu kitabı okurken öyle güldüm ki sonunda sandalyeden yere yuvarlandım. Bereket versin ki halı vardı da bir yerime bir şey olmadı. Yaklaşık kırk yıldır böyle komik bir şey okumamıştım. Bu bence yazarın en komik, en enfes kitabı. Bir tek uyarı: Katmerli Bela’yı okumadan önce, koltuğunuzun çevresine, yere birkaç minder koyun. Ne olur ne olmaz.”

Okurlar Katmerli Bela’da kendilerini Katmerli Keyif içinde bulacak.

Matematikçi Gazete Okuyor

‘John Allen Paulos’a bitişik yaşamak mükemmel bir şey olurdu. Her sabah gazeteyi okuyup tam doğru gibi görünmeyen -hakkında havada asılı belli belirsiz bir mantıksızlık kokusu bulunan- bir öyküye rastladığı zaman pencereden dışarı sarkıp ‘Jack! Zılgıtı buradan yedin!’ diye bağırabilirdi… Haber tüketicilere olduğu kadar onları sağlayanlara da yardımcı olabilecek, eğlendirici, atak, akıllı, bir küçük kitap.’ (Washington Post Book World)

BETON AGREGALARI

“Bilgiler işlenirse toplumlar yeni değerler oluşturur, yavaş da olsa zihniyetlerini yenilerler. Toplumda bilgi işleyenlerin sayısı ne kadar çoksa değişim de o kadar hızlı olur.” Dr.Ersin Arıoğlu.

Bu kitapta genel agrega özellikleri, agreganın beton karışım tasarımındaki etkileri ve mekanik büyülüklerinin betonun basınç, çekme elastisite modülü üzerine etkileri “çözümlü problemler” olarak işlenmiştir. Problemlerde işlenen konuların ayrıntıları ise “bilgi föyleri” olarak verilmiştir.

To set a product rating go to the desired product page and leave a comment for it with the maximum rating of 5 stars.