Gösterilen sonuç sayısı: 3

KÖKEN

Aile kavramı, ulusların, toplumun ve bireyin özünü oluşturan tarihsel bir süreçtir. Her ailenin bir geçmişi vardır ve bu ayni zamanda bireyin yaşam öyküsüdür. Aile, soy kökeninin devamı sağlayan ve evrimsel geçmişini sürdüren bir olgudur. Her insan, kökeninden bir şeyler taşır ve onu gelecek kuşaklara aktarır.
Aile geçmişi, ülke geçmişini de betimler. Yaşanan devrin olaylarını, gelenek ve törelerini, ortadan kalkanları, yerine konanları ve yeni kuşaklara aktarılacak olanları da belirler. Aile geçmişini sürdüren anı, anlatı, yazılı bilgi ve belgelerdir, yani şeceredir.
Bu kitapta, Ege Denizi’nin karşı kıyısındaki Selanik’te yaşamını sürdürürken, göç ederek İzmir’e gelen ve Kafkasya’dan yine zorunlu göç sonrası Eskişehir’e yerleşen iki ailenin, 150 yılı aşkın dönemi kapsayan, soy ağacı Öyküsü anlatılmaktadır. Bu süreç Ülkemiz, belki de Dünya tarihinin en çalkantılı ve sorunlu dönemidir. Her iki ailenin ortak yanı, kaçınılmaz bir göç sonrası birbirinden farklı coğrafyalardan gelerek, Ege Denizi kıyısında, İzmir’de buluşma sonrası bizlere köken vermiş olmalarıdır.
Öyküdeki atlara gelince; Bu soylu yoldaşların insanlık ve ailemiz tarihinde önemli bir yeri var. Onlar da insan oğlunun gelişimi ile at başı bir evrim geçirerek her zaman aile yakınında olmuşlar ve olmağa devam edeceklerdir..
Unutmamak gerekir ki her yaşam, bireyin kendi soyundan köken alır ve insan kendi soy ağacına tırmanır.

S.O.S! ÇIĞLIK

“Özellikle bir ilk olma özelliğinin yanı sıra, kitabımıza konu olan iki uçlu duygu durum bozukluğu (bipolar) rahatsızlığı, toplumumuzun tahminen yüzde iki buçuk-üç civarında kısmının yaşadığı bir sorundur. Tabi özellikle bu tür vakalar aileler tarafından gizlendiği için, kesin rakamlara ulaşmak ne yazık ki mümkün olamamaktadır. Bu rakam, sadece tahmini hasta sayısını vermektedir. Bir de kişinin sevdiklerini, ailesini ve yakınlarını hesaba katarsanız, etkilenen kişi sayısı gerçekten önemli bir rakama ulaşmaktadır. Ve özellikle intihar vakıalarının en çok görüldüğü rahatsızlık olduğu dikkate alındığında, önemi bir kat daha artmaktadır. Bir insanın yaşamına son vermek istemesi düşüncesi, hangi ruh halinde gerçekleşmekte ve kendini neden bu kadar değersiz gördüğü anlaşılmaya çalışılmaktadır. Ve tıbbın bu rahatsızlığı kontrol altına alabildiği gerçeği varken, rahatsızlığın tabu olması, “kader” denilerek hekimlere gidilmemesi ve toplumdan saklanması eğilimi, korkunç bir çelişki olarak karşımıza çıkmaktadır. Okumaya başladığınız bu kitap, iki uçlu duygu durum bozukluğu (bipolar) vakıasının kurgulanmasından oluşturulmuştur. Dolayısı ile bazen “bu kadar da olur mu?” dedirtecek olaylara tanık olacaksınız.” İLHAN VARDAR

SOS! OTİZM

Klinik Psikolog, Pedagog

“Hayatın ilk yılları gelişim ve değişimin süratinin en hızlı olduğu hayat dönemlerinden başlıcasıdır. Meslektaşım İnci Vural’ın, iletişim becerilerinin gelişiminde sorunlar yaşayan çocuklara ve ailelerine yardımcı olacak bu kitabının önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşünüyorum.

Hayata iyi bir başlangıç yapmak için çocuklara ve anne babalarına destek olmamız, el vermemiz gerekiyor. Elinizdeki kitabın böyle bir işlevi olacaktır.” Porf. Dr. Yankı Yazgan