Tek bir sonuç gösteriliyor

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ

Ürün ve hizmet alanında faaliyet gösteren birimlerin performanslarını inceleyerek bulundukları durumu analiz edebilmeleri, özellikle teknolojinin hızla geliştiği ve rekabetin arttığı günümüzde daha da önemli bir hale gelmiştir. Veri Zarflama Analizi, ürettikleri ürün ya da hizmetler açısından birbirine benzeyen ekonomik birimlerin göreli etkinliklerinin ölçülebilmesi amacıyla geliştirilen parametresiz bir yöntemdir.