Gösterilen sonuç sayısı: 2

TÜRKİYE’MDEN GÜMRÜK MANZARALARI

Gelmiş geçmiş hangi iktidar döneminde olursa olsun, gümrüklerde ‘yolsuzluklar’, ‘hırsızlıklar’, ‘üçkâğıtlar’, ‘usulsüzlükler’ ve ‘kaçakçılık’ çeşitlenerek artmış; ekonominin ahlakı bozulmuş ve gümrüklerde rüşvet ‘tarifeli’ hale gelmişti… Türkiye ‘Temiz Toplum’ yaratamamıştı!..

Gümrük Müşavir Mehmet Çardak’ın kaleminden manzaralar…

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ

Ürün ve hizmet alanında faaliyet gösteren birimlerin performanslarını inceleyerek bulundukları durumu analiz edebilmeleri, özellikle teknolojinin hızla geliştiği ve rekabetin arttığı günümüzde daha da önemli bir hale gelmiştir. Veri Zarflama Analizi, ürettikleri ürün ya da hizmetler açısından birbirine benzeyen ekonomik birimlerin göreli etkinliklerinin ölçülebilmesi amacıyla geliştirilen parametresiz bir yöntemdir.