Gösterilen sonuç sayısı: 2

ARAF’TA KALANLAR

İnsanoğlu var olduğundan beri devamlı tanrıyı aramış, bulamayınca da onu var kılmaya çalışmıştır. Bunun nedeni; ölümle gelen yok oluşu kabullenememe olduğu kadar, doğa karşısında kendisini koruyacak bir varlığa duyduğu gereksinimdir. Bu gereksinim onu tarihin her döneminde sürekli motive etmiş, ölüme alternatif fikirler üretmesine yol açmış ve neticede de ortaya birbiriyle eklemli farklı inanç ekolleri çıkmıştır.

Tanrı İnançlı Olanları Değil, İyi Olanları Yanına Alır…

İKTİSAT SİYASET SOSYOLOJİ ÜÇGENİNDE CUMHURİYET

“Elinizdeki bu kitap, Cumhuriyet Dönemi’ni (1923-2012), İktisat – Siyaset – Sosyoloji üçgeninde incelediğim yarı akademik bir çalışmadır. Aslında bu çalışmayı 2007 yılı sonlarında tamamlamıştım. Ancak 2002 yılından bu yana gözlemlediğim, terörü yeniden palazlandıran ve inanç bölünmesi izlenimleri yaratan endişe verici gelişmelerin biraz daha aydınlanmasını beklemeyi uygun gördüm.”