Gösterilen sonuç sayısı: 2

DİN SAVAŞLARI

Din ve siyaset ayrı fakültelerde ayrı bilim dalları olarak okutulabilir ama toplumdaki görünümleri ve sonuçlarım birbirinden kopuk değildir. Hatta tam tersi sıkı bir ilişki içindedir. Bu ilişki raslantısal ve geçici değildir. Her kilise devleti, her devlet de kiliseyi bir araç olarak görmüştür. Bu karşılıklı kullanımın modaliteleri, kullanış biçimleri farklı olabilir, ancak sonuç aynıdır.

LAİKLİK ARAYIŞLARI

Bu deneme çalışması, bizleri son yıllarda çok -belki de fazlasıyla- meşgul eden din ve siyaset ilişkilerine daha farklı şekilde bakmamıza yardım edebilir. Burada maksat kopya edilecek bir model sunmak değil, başkalarının deneyimlerine bakarak laikliğin ne şekillerde uygulandığını daha iyi anlayabilmektir.