Gösterilen sonuç sayısı: 3

DEVRİM

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’na (THKO) ilişkin kitaplar yazıldı, filmler, hatta televizyon dizileri yapıldı. Daha da çok şey yapılacaktır. Ama elinizdeki kitap bunların tümünden farklı.  Sömürüye, sömürgeciye karşıydılar. Özgür ve bağımsız Türkiye için bir avuç yiğit insan bir kıvılcım çaktılar. Sanki ülkenin bugün geldiği noktayı ta 40 yıl öncesinden görüp, “en sekmez lüver’in namlusundan fırlayarak” yazdıkları destanın öyküsü var elinizde. Öyküde yer alan günlüklerde kuşağının en yiğit öncülerinin arı ve duru yaşanmışlıklarını bulacaksınız.

DİN SAVAŞLARI

Din ve siyaset ayrı fakültelerde ayrı bilim dalları olarak okutulabilir ama toplumdaki görünümleri ve sonuçlarım birbirinden kopuk değildir. Hatta tam tersi sıkı bir ilişki içindedir. Bu ilişki raslantısal ve geçici değildir. Her kilise devleti, her devlet de kiliseyi bir araç olarak görmüştür. Bu karşılıklı kullanımın modaliteleri, kullanış biçimleri farklı olabilir, ancak sonuç aynıdır.

İKTİSAT SİYASET SOSYOLOJİ ÜÇGENİNDE CUMHURİYET

“Elinizdeki bu kitap, Cumhuriyet Dönemi’ni (1923-2012), İktisat – Siyaset – Sosyoloji üçgeninde incelediğim yarı akademik bir çalışmadır. Aslında bu çalışmayı 2007 yılı sonlarında tamamlamıştım. Ancak 2002 yılından bu yana gözlemlediğim, terörü yeniden palazlandıran ve inanç bölünmesi izlenimleri yaratan endişe verici gelişmelerin biraz daha aydınlanmasını beklemeyi uygun gördüm.”