Gösterilen sonuç sayısı: 3

LAİKLİK ARAYIŞLARI

Bu deneme çalışması, bizleri son yıllarda çok -belki de fazlasıyla- meşgul eden din ve siyaset ilişkilerine daha farklı şekilde bakmamıza yardım edebilir. Burada maksat kopya edilecek bir model sunmak değil, başkalarının deneyimlerine bakarak laikliğin ne şekillerde uygulandığını daha iyi anlayabilmektir.

Şirket Kuruluşları

Ferdi teşebbüsler, tüzel kişiliği bulunmayan, üçüncü kişilere karşı ortakların sınırsız sorumlu olduğu bir teşebbüs türüdür. Ferdi teşebbüslerde teşebbüsün özsermayesi şirket sahibince finanse edilmektedir. Ferdi teşebbüslerde teşebbüsün özsermayesi yükseltilmek istenildiğinde aşağıdaki alternatifler söz konusu olur:
-Özsermayenin kendi kişisel varlığından yapılacak katkılarla artırılması,
-Özel bir ortaklığın alınması,
-Komanditer bir ortak alınarak komandit bir şirket kurulması,
-Sınırsız sorumlu bir ortak alınarak bir kollektif şirketin kurulması.

TÜRKİYE’MDEN GÜMRÜK MANZARALARI

Gelmiş geçmiş hangi iktidar döneminde olursa olsun, gümrüklerde ‘yolsuzluklar’, ‘hırsızlıklar’, ‘üçkâğıtlar’, ‘usulsüzlükler’ ve ‘kaçakçılık’ çeşitlenerek artmış; ekonominin ahlakı bozulmuş ve gümrüklerde rüşvet ‘tarifeli’ hale gelmişti… Türkiye ‘Temiz Toplum’ yaratamamıştı!..

Gümrük Müşavir Mehmet Çardak’ın kaleminden manzaralar…